Sloopwerken

Onze kracht ligt bij het uitvoeren van grote (industriële-) sloopprojecten en het ontmantelen van fabrieksinstallaties waarin veel metalen zijn verwerkt, het verwijderen van een installatie uit een operationele fabriek, het slopen van complete fabrieken, stalen bruggen, schepen, staalconstructies enz.. De meeste van deze projecten voeren wij uit tegen een negatieve aanneemsom, waarbij wij betalen voor een project.

Wij hebben de deskundigheid, de vakkennis, de medewerkers, het materieel en de middelen om ieder sloopproject op een veilige, correcte en efficiënte wijze, tot tevredenheid van de opdrachtgever uit te voeren.

Voor aanvang van een project wordt er door ons een doordacht projectplan opgesteld, waarin o.a. de werkwijze, afvalscheiding, voorschriften van de opdrachtgever en alle relevante VGWM-aspecten worden vastgelegd.

Naast Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu is Klanttevredenheid voor ons erg belangrijk. Continu de werkvloer schoon houden en overlast voor de opdrachtgever en de omgeving tot een minimum beperken. Dan werk je niet alleen netjes, je houdt overzicht en het komt de veiligheid ten goede. Bij de oplevering van een project moet een opdrachtgever niets anders dan tevreden kunnen zijn! Bij ons is afspraak nog afspraak en wij bieden altijd financiële zekerheid in de vorm van vooruitbetaling of indien gewenst middels een bankgarantie.