Terreinopruimingen

Opslag- of fabrieksterreinen waar door de jaren heen diverse goederen, materialen of machines zijn opslagen, tot de dag dat het misschien nog eens van pas komt. Soms moet men er toch eens een keer de bezem doorhalen. Van den Heuvel koopt en ruimt al uw overtollige goederen en materialen op. Denk hier bijvoorbeeld aan magazijnopruimingen, overtollige voorraden staal van scheepswerven, betonfabrieken etc. Hierbij verplaatsen wij eventueel goederen/materialen naar een nieuwe locatie en zorgen dat het terrein vrij van zwerfvuil en bezemschoon weer wordt opgeleverd.